Výuka

Výuka angličtiny pro děti – výuka je určena dětem od 7 let věku. U začátečníků aplikujeme metody vhodné pro první seznámení dětí s anglickým jazykem, využíváme předměty z denního života, názorné ukázky, hry. V hodinách se děti s angličtinou setkají zábavnou formou tak, aby je jazyk bavil a děti samy viděly své pokroky. Tím u nich pěstujeme pozitivní vztah nejen ke vzdělávání, ale také k samotnému jazyku, a motivujeme je k dalšímu učení. 

Průběh výuky:

·         lekce lze zahájit kdykoliv v průběhu roku

·         libovolný počet a frekvence lekcí dle dohody

·         výuku realizujeme pro menší skupiny i jednotlivce

·         úhradu za lekce lze provádět průběžně

Lekce jsou určeny

·         dětem od 7 let věku

·         žákům základních i středních škol

Výukové materiály:

·         učební pomůcky – knihy, učebnice, obrazové materiály, interaktivní programy a hry

·         názorné ukázky a pomůcky – např. předměty v domácnosti, předměty denní potřeby, články apod.

·         vlastní vzdělávací materiály (např. učebnice žáků)

·         přípravné materiály ke zkouškám, testům atd.

V průběhu roku organizujeme tematické akce, díky nimž děti na vlastní kůži zažijí, jak se slaví Díkůvzdání a Halloween v Kanadě, zjistí, jak se slaví kanadské Vánoce či Velikonoce. Tím získají tematickou slovní zásobu a navíc se seznámí se zvyky a kulturou jednoho z anglicky hovořících národů.

Ceny dle individuální dohody od 500,-  / hodina / student. Pro cenovou nabídku nás neváhejte kontaktovat.

Odborná angličtina – realizujeme výuku na míru se zaměřením na specifickou odbornou tématiku od práva po IT technologie. Lektor se na každou lekci odborné angličtiny připravuje dle specifických potřeb studenta. Výuka je proto vysoce flexibilní a není omezena předem stanoveným učebním plánem.

Průběh výuky:

·         lekce lze zahájit kdykoliv v průběhu roku

·         libovolný počet a frekvence lekcí dle dohody

·         lekce lze zaměřit na gramatiku, konverzaci i jejich kombinaci

·         výuku realizujeme pro menší skupiny i jednotlivce

·         úhradu za lekce lze provádět průběžně

Lekce jsou určeny

·         pracovníkům, kteří se potřebují zdokonalit či získat nové znalosti odborné angličtiny

·         uchazečům o zaměstnání, kde požadují znalost odborné angličtiny

·         začátečníkům, kteří se potřebují rychle a efektivně naučit anglický jazyk, vč. konkrétní oborové znalosti

·         těm, kteří anglicky umí, ale potřebuji se „rozmluvit“

Výukové materiály:

·         odborné články a publikace

·         vlastní vzdělávací materiály (např. pracovní materiály, webové stránky zaměstnavatele apod.)

·         přípravné materiály ke zkouškám atd.

Ceny dle individuální dohody od  500,-  / hodina / student. Pro cenovou nabídku nás neváhejte kontaktovat.

Intenzivní přípravné lekce – jednorázová jazyková příprava na konkrétní odborné jednání, pracovní poradu v angličtině nebo přijímací a jiné zkoušky z anglického jazyka. 

Jedinečná nabídka rychlých intenzivních lekcí, které Vás připraví na setkání s anglicky hovořícím partnerem, pomohou Vám zpracovat a přednést prezentaci v angličtině, umožní Vám porozumět materiálům, které máte zpracovat. Rychle, konkrétně, na míru!

Průběh výuky:

·         rychle, konkrétně, na míru

·         libovolný počet lekcí – zpravidla jedna až tři před konkrétním jednáním, akcí

·         lze zaměřit na gramatiku, konverzaci i jejich kombinaci

·         pomoc při zpracování prezentace

·         pro menší skupiny i jednotlivce

·         jednorázová úhrada

Lekce jsou určeny

·         pracovníkům, kteří se potřebují připravit na konkrétní akci, situaci, prezentaci, pracovní jednání apod.  

·         těm, kteří anglicky umí, ale potřebuji se „rozmluvit“

Výukové materiály:

·         vlastní materiály (např. pracovní materiály, webové stránky zaměstnavatele apod.)

·         odborné články a publikace

Ceny dle individuální dohody od 500,-  / hodina / student. Pro cenovou nabídku nás neváhejte kontaktovat.