Say hello Prague

Vítáme Vás na stránkách naších jazykových kurzů. Naše kurzy se vyznačující vysokou mírou dynamiky a flexibility. Naším hlavním cílem je poskytovat maximálně efektivní výuku anglického jazyka dle konkrétních potřeb našich studentů, a to jak časových, tak obsahových. Naše kurzy poskytuji tyto služby:

-          Výuka angličtiny pro děti, žáky a studenty – aplikujeme metody vhodné pro první seznámení žáků s anglickým jazykem, vyučujeme zábavnou formou, pěstujeme lásku k jazyku a dbáme na budování pozitivního přístupu.

-          Odborná angličtina – realizujeme výuku na míru se zaměřením na specifickou odbornou tématiku od práva po IT technologie. Lektor se na každou lekci odborné angličtiny připravuje dle specifických potřeb studenta. Výuka je proto vysoce flexibilní a není omezena předem stanoveným učebním plánem.

-          Přípravné lekce – jednorázová jazyková příprava na konkrétní odborné jednání, pracovní poradu v angličtině nebo přijímací a jiné zkoušky z anglického jazyka.  

-        FCE a CAE přípravný kurz – pokud se potřebujete připravit na zkoušku FCE nebo CAE jsme tady pro Vás. Máme výborné výsledky v úspěšnosti složení zkoušek u všech studentů, které náš lektor připravoval. 

Veškeré vzdělávací kurzy a lekce jsou realizovány zkušeným lektorem – rodilým mluvčím, který Vás naučí anglicky nejen mluvit, ale i myslet! Ke spokojeným klientům našeho lektora patří řada významných firem, jako např. FAČR Strahov, Disney, Merck, TPA Horwath, Somfy. Věříme, že i Vy budete spokojeni.

Výuku realizujeme v našich prostorách na adrese Jižní 23/1371, Rudná u Prahy nebo v místě dle dohody.